Czy często należy przeprowadzać konserwację dachu?

naprawa dachu

Długi okres bezproblemowej eksploatacji dachu, a zwłaszcza ułożonego na nim pokrycia zależy od specyfiki zastosowanego materiału oraz właściwego przeprowadzenia wszystkich prac, ale w dużym stopniu również od jego prawidłowej konserwacji. Część niezbędnych zabiegów można przeprowadzić samodzielnie, o ile dysponuje się odpowiednim sprzętem, przy innych konieczna będzie pomoc fachowców.

W tym celu najlepiej zwrócić się do doświadczonego wykonawcy świadczącego usługi blacharsko dekarskie. W Ostrowie Wielkopolskim prace tego rodzaju wykonuje firma ROMDACH, specjalizująca się również w sprzedaży i układaniu pokryć dachowych. Przekonajmy się, jak należy dbać o dach i sprawdźmy, z jaką częstotliwością powinno się go konserwować.

Dlaczego dach wymaga konserwacji?

Pokrycie dachowe jest narażone na ciągły kontakt z różnymi czynnikami zewnętrznymi, które mogą powodować jego osłabienie lub uszkodzenie. W czasie eksploatacji budynków na dachach osadza się wiele substancji, których obecność wpływa na trwałość zastosowanych przez producenta zabezpieczeń i w razie braku reakcji mogą one doprowadzić do niekorzystnych zjawisk. Wśród nich poważnym problemem jest osadzanie się zanieczyszczeń z pyłów zawieszonych w powietrzu, które zmieniają kolor pokrycia, a niekiedy prowadzą do powstawania żrących substancji. Kłopotliwe będzie opadanie na dach resztek roślinnych i odkładanie się ptasich odchodów, a także nawiewanie fragmentów gleby stanowiącej znakomite podłoże dla tzw. korozji biologicznej, czyli rozwoju mchów, glonów i porostów.

Jak konserwuje się dach?

Rodzaj konserwacji dachu jest uzależniony od wpływających na niego czynników. Najczęściej mamy do czynienia z koniecznością mycia połaci dachowej przy użyciu myjki ciśnieniowej, a nierzadko używania specjalnych preparatów ograniczających odkładanie się zabrudzeń. Często czynności konserwacyjne wiążą się ze sprawdzeniem stanu pokrycia i ewentualnych uszkodzeń. Najczęściej dach czyści się w miarę potrzeb – w rejonach zagrożonych korozją biologiczną nawet dwa razy w roku. Nie można też zapominać o udrażnianiu rynien i rur spustowych.

Przeszukaj tę stronę